OBIEGI WODNO-MUŁOWE, ZAWIESINY, SEPARACJA

 

DOSTAWY MASZYN, URZĄDZEŃ, CZĘŚCI ZAMIENNYCH, SERWIS

 

PRO-INDUSTRY jest firmą oferującą innowacyjne produkty oparte na wieloletnich doświadczeniach pochodzących z przemysłu. Dostarczamy maszyny, urządzenia i części wykorzystywane w procesach klasyfikacji i separacji oraz w szeroko rozumianej gospodarce szlamowej, a także do recyklingu, głównie metali. Serwisujemy urządzenia, które dostarczyliśmy. Jesteśmy obecni w przemyśle, głównie w branżach wydobywczej, hutniczej, przeróbki mechanicznej kopalin, energetyce, chemii, oraz gospodarki odpadami. Specjalizujemy się w procesach klasyfikacji, zagęszczania, pompowania, filtracji i separacji, pomiarach przepływów, umożliwiamy monitorowanie zarastania rurociągów on-line.

Zakres aplikacji, w których się specjalizujemy:

– Oczyszczanie, klasyfikacja, zagęszczanie, wzbogacanie  przy wykorzystaniu hydrocyklonów i klasyfikatorów wirowych KREBS

– Pompowanie szlamów oraz cieczy gęstych i zanieczyszczonych, hydrotransport pompami wirowymi KREBS, wężowymi i śrubowymi FLOWROX, membranowo-tłokowymi ABEL

– Dekantacja, filtracja i separacja na wirówkach oraz prasach i filtrach Andritz

– Pomiary: przepływomierze bezstykowe, monitory nadziarna, śledzenie wielkośći ziaren CiDRA, zarastanie rurociągów FLOWROX

– Mieszanie mechaniczne mieszadłami MixPro

– Zawory zaciskowe i nożowe FLOWROX

– Recykling metali i innych odpadów na separatorach magnetycznych SGM

– Recykling kabli elektrycznych na granulatorach STOKKERMILL

– Rozdrabniacze jedno- i wielowałowe STOKKERMILL

– Ponad to: zgęszczanie i klarowanie, inne maszyny i urządzenia oraz oryginalne części zamienne i SERWIS

 

 

 

Nasze ATUTY to:

 

INNOWACYJNOŚĆoferowane przez nas produkty i technologie są oparte o aktualny stan wiedzy w danej dziedzinie. W naszym działaniu stosujemy strategię oferowania produktów z najwyższej ?półki technologicznej?. Dla przykładu jesteśmy jedyną firmą w Polsce oferującą przepływomierze działające w oparciu o nieinwazyjną technologię sonarową (dowolne medium, bardzo szybki montaż na działającej instalacji, wykrywanie obecności gazu) monitory zarastania rurociągów, oferujemy najnowocześniejsze wirówki, separatory, pompy, hydrocyklony i inne urządzenia.
DOŚWIADCZENIEaktywnie działamy na rynku Polskim od 10 lat. W swojej działalności wykorzystujemy przede wszystkim kilkudziesięcioletnie doświadczenie naszych renomowanych dostawców: FLS KREBS (60 lat na rynku), ANDRITZ Separation (ponad 100 lat na rynku), FLOWROX (30 lat na rynku), ABEL (70 lat na rynku).
SPECJALIZACJASpecjalizujemy się w dostawach maszyn i urządzeń oraz świadczeniu usług serwisowych dla układów wodno-mułowych a także recyklingu odpadów.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ TECHNOLOGICZAgwarantujemy taki dobór maszyn i urządzeń, który umożliwi uzyskanie wymaganych przez klienta parametrów technologicznych. Możemy poszczycić się obszernymi listami referencyjnymi potwierdzającymi fachowość i trafność doboru oferowanych maszyn i urządzeń.
WSPARCIE TECHNICZNE
i SERWIS
w naszych służbach serwisowych pracuje personel od długim doświadczeniu. Świadczymy usługi w zakresie serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego. Nasza kadra techniczno-inżynierska zapewnia wsparcie techniczne. Dostarczamy części zamienne.
REALIZACJA INWESTYCJI POD KLUCZrealizujemy inwestycje począwszy od etapu projektowego poprzez kompletację urządzeń, dostawy, zabudowy, uruchomienia, skończywszy na optymalizacji procesów.
AKTYWNA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMIwspółpracujemy ze wszystkimi naszymi dostawcami i biurami projektów w celu przygotowania oferty odpowiadającej wymaganiom klienta.
NAJWYŻSZA JAKOŚĆoferowane przez nas maszyny i urządzenia są produkowane w oparciu o najwyższe normy jakościowe dostawców, co potwierdzone jest ich wieloletnią i bezawaryjną pracą oraz odpowiednimi certyfikatami i atestami. Znakomita większość naszych urządzeń charakteryzuje się zdecydowanie dłuższą żywotnością w porównaniu do podobnych urządzeń dostępnych na rynku.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PRO-INDUSTRY SP. Z O.O. SP. K.